Actueel

29/5

Medicijn tekorten artikel NOS
Terwijl tekorten toenemen, halen fabrikanten pillen van d...

Lees meer
28/5

Yvonne de Rijke begint bij ons als POH GGZ
Claudine houdt zoals u wellicht gemerkt heeft al een tijdje gee...

Lees meer
Archief

Vaccin voor mensen met een medische indicatie geboren tussen 1961 tm 2003

23 april 2021

De doelgroep bestaat uit mensen met een medische indicatie voor de jaarlijkse griepprik geboren in 1961 tot en met 2003.

U ontvangt tussen 4 mei en 20 mei een uitnodiging. U kunt pas een afspraak plannen als u de uitnodigingsbrief heeft ontvangen.

Naast de gepersonaliseerde uitnodigingsbrief ontvangt u de uitnodigingsmaterialen van de GGD, namelijk een infographic met informatie over gegevensuitwisseling op de achterkant en een gezondheidsverklaring. In de uitnodigingsbrief staat hoe u zich kunt aanmelden voor een afspraak. Dit kan telefonisch of via een online afsprakenportaal met DigiD.

De medische indicatie is:

  • Longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma (daarvoor chronische inhalatiemedicatie gebruiken), chronische bronchitis of longemfyseem;
  • hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
  • diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
  • een nieraandoening; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
  • weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv humaan immunodeficientievirus  zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte met verminderde weerstand, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;

Wanneer zijn mensen van 50-59 jaar (geboortejaren 1961-1970) zonder medische indicatie aan de beurt? In principe zijn de 50-59 jarigen zonder medische indicatie kort na vaccinatie van de medische risicogroep aan de beurt. Zij zullen worden uitgenodigd door het RIVM voor vaccinatie bij de GGD. Het is mogelijk dat een of meerdere leeftijdsjaren tegelijkertijd worden uitgenodigd.

In deze doelgroep zitten veel patiënten die gebruikmaken van antistollingsmedicatie. Hoe gaat de GGD daar mee om? Bij het maken van een telefonische afspraak vraagt de callcentermedewerker van de GGD of de patiënt antistollingsmedicatie gebruikt. Zo ja, dan vraagt de medewerker naar de INR-waarde. Bij een INR-waarde van 3,5 of lager, mag er nog minimaal één volle werkdag tussen het maken van de afspraak en de vaccinatie zitten. De patiënt wordt gevraagd vóór de vaccinatie contact op te nemen met lokale trombosedienst zodat de trombosedienst eventueel bezwaar kenbaar kan maken. Bij het maken van een digitale afspraak beantwoordt de patiënt vragen over de gezondheid. Mensen die onder behandeling zijn van de trombosedienst worden verwezen naar het callcenter van de GGD.


Naar overzicht