Actueel

8/5

Balie tijden
Beste bezoekers van onze praktijk, Wellicht is het u al opge...

Lees meer
22/2

Apotheek dicht tussen 12 en 15u.
Apotheek dicht tussen 12 en 15u. Om u nog steeds goed van di...

Lees meer
Archief

Visie

Ieder is mens uniek en zorg is dus altijd maatwerk. kernbegrippen voor onze huisartsenzorg zijn: continuïteit van zorg, zorg zoveel mogelijk dichtbij de patient organiseren. Afwachten waar het kan, maar doorpakken als het nodig is. Dit alles in een continue, open dialoog met de patient. 

Een huisarts heeft tegenwoordig een breed takenpakket. Hij levert zijn zorg anno nu dan ook niet meer alleen, hij geeft leiding aan een team van zorg professionals. Dit team bestaat uit praktijkondersteuners, apothekers- en doktersassistentes. 

Daarnaast werkt de huisarts samen binnen een breed netwerk van eerstelijns zorgverleners ( fysio- en oefentherapeuten, thuiszorg, psychologen, opvoed- en jeugdcoaches etc.). Binnen dit netwerk wordt regelmatig en laagdrempelig overlegd en afgestemd.  

Daarnaast is er regelmatig overleg met specialisten uit de verschillende ziekenhuizen. Dit gebeurt veelal telefonisch. Via speciale internetverbindingen kunnen de meeste verwijzingen sneller verstuurd worden en hoeft de patient er dus niet meer zelf achteraan. Dankzij slimme ICT oplossingen vindt raadpleging van de specialist steeds vaker plaats zonder dat de patiënt hiervoor nog fysiek naar een ziekenhuis hoeft. Zo kunnen hartfilmpjes (ECG’s), longfunctieonderzoeken maar bijvoorbeeld ook foto’s van huidafwijkingen via internetverbindingen makkelijker worden overlegd met de specialist. Aanvullend onderzoek vindt dan ook steeds vaker in de huisartspraktijk zelf plaats. Zo zijn wij dit jaar begonnen met bloedprikken in de praktijk, doen wij zelf sneltests voor een aantal spoedeisende labbepalingen, maken wij ECG’s en doen wij longfunctie- en allergieonderzoek.

De patiënt dient in onze ogen zelf actief betrokken te zijn bij zijn zorgproces en heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Hij dient zich op de hoogte te stellen van zijn medische situatie en eventuele veranderingen of onjuistheden ook zelf door te geven. Om dit te ondersteunen is er via het portaal Uw Zorgonline inzage in het actuele medicatiedossier en kunnen afspraken zelf ingepland worden. 

Zeeland is een dunbevolkte provincie met grote afstanden. Zeeland heeft daarnaast, net als de rest van Nederland, de komende decennia te maken met sterke vergrijzing. Kwetsbare ouderen wonen langer thuis dan vroeger. Binnen de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen moet de huisarts de regie houden. Ouderenzorg is daarom voor onze praktijk een belangrijk speerpunt. Dit blijkt oa uit een maandelijkse multidisciplinaire overleg, medicatie beoordelingen en onze praktijkondersteuner ouderenzorg.

Wij vinden dat farmaceutische zorg in Zeeland voor de patiënt zoveel mogelijk dichtbij huis georganiseerd dient te worden. Wij streven dit na met een apotheekhoudende huisartspraktijk die een volledige apotheekfunctie heeft. Juist de korte lijnen tussen de huisarts en zijn apotheek zien wij als een duidelijk meerwaarde, omdat kennis van de patiënt en zijn medische achtergrond leidt tot een beter overzicht, minder kans op fouten en betere farmaceutische dienstverlening.