Actueel

8/5

Balie tijden
Beste bezoekers van onze praktijk, Wellicht is het u al opge...

Lees meer
22/2

Apotheek dicht tussen 12 en 15u.
Apotheek dicht tussen 12 en 15u. Om u nog steeds goed van di...

Lees meer
Archief

Medisch dossier

 1. Inzage in uw dossier
  U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier

  Na overlijden
  Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

  Afspraak maken voor inzage in dossier
  Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

 1. Kopie medisch dossier
  Als u een schriftelijk kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCFHet verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

  Kosten
  Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee: €0,20 per kopie tot een maximum van €25,- per verzoek. Wanneer wij het dossier digitaal versturen zijn er geen kosten aan verbonden.

  Legitimatie
  Als u de aanvraag indient, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

 1. Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

  Bij het inschrijven bij een nieuwe huisarts wordt uw dossier electronische overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in en afschrift uit uw dossier.

  Meer informatie kunt u hier vinden:
  Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF
  Brochure Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts

 2. Electronisch Medisch dossier toegankelijk voor derden
  Uw dossier wordt, nadat u toestemming hebt gegeven, ter inzage beschikbaar gesteld aan bijv de huisartsenpost en dienstapotheek.Dit betreft uitsluitend relevante gegevens zoals medicatie , allergieen, belangrijke medische voorgeschiedenis, en de actuele contacten. Er kunnen ook delen van het dossier, op uw verzoek, worden afgeschermd. De communicatie verloopt NIET via het openbare internet. Hiervoor worden speciaal afgeschermde en beveiligde verbindingen toegepast.

Voor nadere info: http://www.vzvz.nl/page/Home/Informatiepunt