Actueel

27/9

Vergoeding en 'Medische Noodzaak'
Beste patiënt,   Middels deze brief willen wij u gr...

Lees meer
26/9

Booster Corona vaccin
Alle mensen van 60 jaar en ouder krijgen deze weken een uitnodi...

Lees meer
Archief

Praktijkondersteuners

Ons team is uitgebreid met twee praktijkondersteuners. Zij begeleiden patiëntengroepen met een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld diabetes, astma of COPD, maar ook bij psychosociale problematiek. De praktijkondersteuners beschikken over veel kennis omtrent het onderwerp waar zij zich mee bezig houden.  Zij plannen ruim tijd om de patiënt te woord te staan. Hierdoor stijgt de kwaliteit van de zorg die wij bieden en komt er bij de huisartsen tijd vrij voor andere zorg. Verwijzing naar één van onze praktijkondersteuners verloopt altijd in overleg met uw huisarts.

POH-S
De POH-S (PraktijkOndersteuner Huisarts Somatiek) ondersteunt de huisartsen in het begeleiden van patiënten met een chronisch aandoening. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controle-onderzoek uit.

De POH-S begeleidt patiënten met onder andere de volgende aandoeningen:

  • Diabetes mellitus (suikerziekte)
  • Cardio vasculair risico management (hart- en vaatziekten)
  • Stoppen met roken
  • Astma/COPD
  • Ouderenzorg

POH-GGZ
De POH-GGZ (PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg) ondersteunt de huisartsen in het begeleiden van patienten met lichte psychosociale problematiek. Voorbeelden van psychische klachten zijn: angst, somberheid, slapeloosheid, spanningen thuis of op het werk. Bij (een vermoeden van) psychische problematiek heeft u altijd eerst een gesprek met uw huisarts. De POH-GGZ is gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, urgentiebepaling, ondersteuning, begeleiding en preventie. U kunt hierbij denken aan:

  • Rouw en verliesverwerking
  • Begeleiding bij een burn-out
  • Relatieproblematiek
  • Voorlichting over geestelijke gezondheid