Actueel

8/5

Balie tijden
Beste bezoekers van onze praktijk, Wellicht is het u al opge...

Lees meer
22/2

Apotheek dicht tussen 12 en 15u.
Apotheek dicht tussen 12 en 15u. Om u nog steeds goed van di...

Lees meer
Archief

Stand van zaken vaccinatie 12 tot en met 17-jarigen griepprikpopulatie

18 juni 2021

DONDERDAG 17 JUNI

Stand van zaken vaccinatie 12 tot en met 17-jarigen griepprikpopulatie + syndroom van Down

Vorige week nam de minister van VWS het besluit dat 12- tot en met 17-jarigen die in een medische risicogroep vallen, mogen worden gevaccineerd. Een deel van deze groep, namelijk de jongeren die in de griepprikpopulatie vallen en degenen met syndroom van Down, zijn te selecteren op basis van de HIS’en van de huisartsen. Indicatief gaat het hier over ruim 10 kinderen per normpraktijk die de huisartsen worden gevraagd om te selecteren en uit te nodigen. Naast de groep voor de huisarts werkt het RIVM aan een manier om kinderen met een medische indicatie die niet uit de selectie van de huisarts komen, kinderen met obesitas ≥ graad 2 en jongeren voor ringvaccinatie te identificeren en uit te nodigen.

Sinds het besluit zijn we als LHV en NHG met verschillende partijen (waaronder de kinderartsen, RIVM en GGD) in overleg over wat dit traject precies behelst, wat huisartsen hierin kunnen betekenen en wat niet, en de planning ervan. We zijn nu met VWS en RIVM in overleg over de werkinstructie voor huisartsen en over de benodigde voorlichtingsmaterialen voor de betreffende doelgroep. Onze verwachting is dat dat in de loop van volgende week gereed is en er dan met de selectie kan worden gestart.

BRON: LHV


Naar overzicht